van Staden familie en stamboom


Van Staden Familie wapen

Ek het met ‘n groot soektog begin na wie is ek werklik en waar kom ek vandaan aangesien my voorsate vir my werklik van uiterste belang is. Ek het ure op die internet gespandeer,sonder werklike volhoubare sukses,en toe besluit om maar die ou manier van naslaan te gaan doen. Boeke. Daar het ek op ‘n groot gedeelte van die Van Staden geskiedenis afgekom maar waar daar tog baie inligting ontbreek. Ek het besluit om die inligting wat ek het te plaas en indien enige Van Staden hierdie blad lees en nog inligting kan byvoeg kontak my gerus by tel: 084 015 4722 of epos my asb by: Philipvastaden@yahoo.co.uk

Groete

Philip van Staden ( Aktivis en Politikus )

Betekenis – Van Staden :

Pleknaam in Vlaandere Belgie. Stamvader Maarten van Staden van Haarlem in Nederland.

Wapen ( hierbo ) : Sedert 1945 word die wapen van die Vlaams-Nederlandse familie Van Staden gevoer,waarvan die kleure egter verander is : Deurgesny van silwer en rooi, op die snylyn vyf aanstotende swart ruite,in die skildhoof vergesel van 5 swart merlette.

Helmteken : ‘n Merlet uit die skild.

Dekklede : Swart en goud

My direkte familie:

1. Marthinus Jacobus van Staden getroud met Wilhelmina Christina Pretoruis ( my groot groot oupa en ouma ). Hulle het ses kinders gehad naamlik : Susanna Elizabeth van Staden getroud met Kruger en later met Petrus Johannes van Staden. Susanna het verloof geraak aan Petrus Johannes en die verlowing was verbreek waarna sy met Kruger getrou het. Kort na hulle troue is Kruger deur weerlig doodgeslaan kort  en Susanna en Petrus het weer bymekaar uitgekom en gelukkig saam gelewe.

2. Petrus Johannes van Staden getroud met Van der Merwe. Hulle het ses kinders gehad waarvan die name onbekend is.

3. Willem Wouter van Staden getroud met G.Schoeman. Hulle het sewe kinders gehad waarvan die name onbekend is.

4. Wilhelmina Christina van Staden getroud met Jan Engelbrecht.

5. Anna van Staden getroud met Petrus van Staden.

6. Jakkie van Staden getroud met ‘n Van Niekerk.

7. Jan Jacobus van Staden getroud met Fya Horn. Hulle het vier kinders gehad naamlik: Petrus Johannes van Staden getroud met Maria Brits, Helena van Staden getroud met Andries Lubbe, Susanna Elizabeth van Staden getroud met Andries Nagel en later met Rudolph Goldschag, Hendrik van Staden getroud met Martha Pretorius.

8. Wilhelmina Christina van Staden getroud met Willem van Heerden.

9. Marthinus Jacobus van Staden getroud met Emmarentia Engelbrecht en later Susanna van Schlakwyk. Hulle het twee kinders gehad naamlik: Petrus Johannes van Staden getroud met Beatrice de Bruyn. Die het weer drie kinders gehad naamlik: Marthinus Jacobus van Staden,Reta van Staden en Jaap van Staden.

10. Johanna van Staden getroud met Ockert Theunissen.

11. Petrus Johannes van Staden “Pierra” getroud met Aletta Hermina Catharina Viljoen – Dit is nou my oupa en ouma. Hulle het twee kinders gehad naamlik : Petrus Johannes van Staden (my pa se broer) getroud met Maria Magdalena van der Merwe en hulle het twee kinders naamlik: Petrus Johannes van Staden(my neef) getroud met Christina Jacoba Janse van Rensburg met hulle twee kinders Arista van Staden en Nadia van Staden. Marius Merwe van Staden ( my neef ) was getroud met Ancelle Hitchcock en hulle het geen kinders gehad nie. Marius Merwe is weer getroud met Madelein,wie se nooiensvan onbekend is,en hulle het een kind naamlik: Cherie.

Willem Petrus van Staden ( my pa ) getroud met Hester Josina Maritz ( my ma ). Ons is drie kinders naamlik : (A) Petrus Johannes van Staden getroud met Elmarie Vermaak. Hulle het twee kinders naamlik: Willem Petrus van Staden ( Wian ),nog ongetroud, en Louis Petrus van Staden ( Louis ),nog ongetroud.

(B)Elize van Staden was getroud met Danie Schoeman. Hulle het geen kinders gehad nie. Sy is later getroud met Kobus van Zyl en hulle het twee kinders naamlik: Alicia van Zyl,nog ongetroud, en Etienne van Zyl,nog ongetroud.

(C) Philippus Adriaan van Staden ( Philip ) dit is nou ek. Ek is getroud in 2014 met Sumare Schonken en ons het nog geen kinders nie. Ek het die name van my oupa Maritz. Die Maritze sal ek later navors.

Die Geskiedenis:

1.Die Suid Afrikaanse stigter van die Van Staden familie is Maarten van Staden. Hy het voor 1668 uit Haarlem in Nederland in die Kaap aangekom. Hy het by sy eerste vrou,Margaretha Ernstsz van Amerongen,in Nederland, ses kinders gehad. Maarten was in 1698-1699 en weer in 1703-1704 in die Heemraad. Hy was in 1703 ouderling van die Kaapse gemeente. Hy was een van die nege wat weens hul stryd teen Wilhelm Adrian van der Stel in 1706 voor die Raad van Justisie gedaag is. Hulle het nie in die hof verskyn nie en is met 200 riksdaalders beboet en vir vyf jaar na Mauritius verban. Maarten het vermoedelik weer tussen die Kaap en Nederland gereis. Hy is in Nederland getroud met Catharina Willemsz van Giessen Nieuwkerk getroud en hulle het agt kinders gehad naamlik : Marthinus,Maria,Maurits,Jan,Caspara,Willem,Elizabeth en Petronella.

Nou moet ons kop hou. Nou raak dit effens ingewikkeld.

2.Marthinus van Staden is in Nederland gebore in 1677 en getroud met Aletta van der Merwe en hulle het drie kinders gehad naamlik: Martha,Maria en Marthinus. Volgens ‘n bron was Marthinus die oudste en getroud met Aletta van der Merwe wat op haar beurt weer getroud was met Nicolaas Janse van Rensburg op 14 Augustus 1708.

3.Marthinus van Staden is op 15 Augustus 1728 getroud met Catharina Botha en hulle het nege kinders gehad naamlik: Aletta gebore op 01 April 1731 in Drakenstein en getroud met Johannes Lombard, toe Gottfried Drosky en later getroud met Johan Theobald Andreas Grossgottern. Dan was daar Marthinus gebore op 23 November 1732 in Drakenstein,Hans Jurgen gebore op 14 November 1734 en later getroud met Anna Pretorius, dan was daar Elsje gebore op 17 April 1737 in Stellenbosch en later getroud met Hans Jurgen Potgieter.Dan Catharina Maria gebore op 12 April 1739 en later getroud met Petrus Hendrik Ferreira. Jacobus Frederik is gebore op 04 Desember 1740 en Johannes Wilhelmus op 05 Mei 1743,Anna Margaretha op 06 September 1744 en laastens is Hendrik gebore op 25 September 1746 op Drakenstein. Die nege kinders se pa,Marthinus van Staden,was met die laaste kind,Hendrik,se geboorte reeds oorlede gewees.

4.Nou, Jacobus Frederik van Staden,wat op 04 Desember 1740 gebore is is op 15 Maart 1761 getroud met Isabella Elizabeth de Jager. Nou hulle het 13 kinders gehad naamlik: Marthinus gebore op 03 April 1763 in Tulbach,Catharina Maria gebore op 12 Augustus 1764 in Kaapstad en later getroud met Willem van Rensburg,Elisabeth Magdalena gebore op 12 Oktober 1766 in Tulbach en later getroud met Samuel Jacobus de Beer, Marthinus Jacobus gebore in 1768 en later getroud met Maria Jacomina Vivier, Christiaan Philip gebore op 29 Maart 1771 in Kaapstad en later getroud met Anna Elizabeth Van Nimwegan,Jacobus Frederik gebore op 27 September 1772 in Kaapstad en later getroud met Sophia Aletta Bezuidenhout, Willem Hendrik gebore op 02 Oktober 1774 in Kaapstad en later getroud met Anna Catharina Geertruy Stolts,Johannes Jurgen gebore op 04 Oktober 1776 in Kaapstad en later getroud met my moedervoorsaat, Philippus Theunis gebore op 20 Desember 1778 in Kaapstad en later getroud met Sara Johanna Scheepers, Petrus gebore op 14 Mei 1780 in Kaapstad -my vadersvoorsaat,Hermanus Johannes gebore op 11 November 1781 in Kaapstad en getroud met Sophia Catharina Ferreyn en later met Sara Maria Botha, Jacoba Isabella gebore op 06 November 1785 in Tulbach en later getroud met Jacobus Barnard en dan laastens Aletta Frederica gebore op 16 Junie 1786 in Tulbach en later getroud met Marthinus Christoffel Barnard.

5. Petrus van Staden ,’n burger van Swellendam,is gebore op 23 Maart 1800 en getroud met Aletta Susanna van Rensburg. Hulle het drie kinders gehad naamlik Isabella Catharina Maria wat getroud is met Petrus van der Merwe, Jacobus Frederik van Staden gebore op 07 November 1802 en later getroud met Martha Magdalena Jansen van Rensburg,wie se broer,W.C. Jansen van Rensburg later President van die ZAR geword het. Dan laastens Petrus Johannes gebore op 10 September 1804 in Uitenhage.

6. Petrus Johannes van Staden was ‘n Voortrekker en het Transvaal toe gekom as ‘n gesiene lid van Andries Hendrik Potgieter se geselskap. Hy was een van die eerste drie ouderlinge wat in Transvaal verkies is op 23 Februarie 1842 en onder meer mede opsteller van die geskiedkundige kollektelys op 01 November 1841 vir die oprigting van ‘n eerste Overvaalse kerkgebou. Hy het vir lank ‘n stoere figuur in die Nederduitsch Hervormde Kerk gebly. Hy het onder meer gedien in die boukommissie vir die beplanning van die eerste kerkgebou vir Rustenburg saam met Generaal Andries Pretorius en P.F.J. Pretorius. Rustenburg het in 1850 van Potchefstroom afgestig,en sy eerste kerkgebou is in 1851 ingewy. Terselftertyd is die dorp aangele. P.J. van Staden is op 17 November 1850 bevestig as een van die eerste twee ouderlinge van die gemeente. Hy was ook ‘n mede opsteller van die brief van 22 Desember 1848 aan besoekende predikante wat die versagting uitspreek vir ‘n eie predikant. Die ander opstellers was diakens: C.J. Kruger,J.F. Schutte en Genl. A.W.J. Pretorius.

P.J. van Staden is later getroud met Anna Maria Smit,dogter van Adam Jacobus Smit en Maria Magdalena Crause. Hulle het in die omgewing van die Magaliesberge,naamlik Rustenburg,gewoon en hy is oorlede op 23 Junie 1892 en begrawe op die plaas Doringbos in die distrik Rustenburg. Sy vyf kinders was:Petrus Johannes, Maria Magdalena Elizabeth,oor wie daar geen inligting bestaan nie,Adam Jacobus en Jacobus Frederik en Hermanus Lukas Johannes.

7. Petrus Johannes van Staden is gebore op 16 Junie 1823 en later getroud met sy niggie,Martha Magdalena van Staden,die dogter van twaalf kinders van J.F. van Staden en Martha Magdalena van Rensburg. Hy het sedert 1862 tot 1879 die langste gedien as landdros van Rustenburg nadat hy op 15 Augustus 1857 die eerste keer waargeneem het. Hy is oorlede op 05 September 1912 en een van Rustenburg se hoofstrate is na hom vernoem wat vandag bekend staan as Mbeki straat. Hy het sewe kinders gehad naamlik: Martha Magdalena wat op ‘n onbekende datum getroud is met Stephanus Jacobus Smit,Aletta Schoeman wat getroud is met Johan Michiel Dorflein, Jacobus Frederik,Petrus Johannes,Anna Maria wat in 1848 getroud is met Carl Wilhelm Heinrich Pistorius,wat op sy beurt gebore is op 28 Desember 1845 en oorlede is op 02 Augustus 1886,Magdalena Elizabeth wat getroud is met Harry Alfenman Collins en dan laastens Hermanus Lukas Johannes Van Staden.

8. Hermanus Lukas Johannes van Staden is getroud met Hester Magrieta Margaritha Snyman. Hulle het sewe kinders gehad ,wat almal op Rustenburg gedoop was deur Ds. G.W. Smits,naamlik: Petrus Johannes wat gebore is op 28 Augustus 1859 en oorlede is op 09 Januarie 1925,Susara Jacoba gebore op 11 November 1861,Hester Margaretha gebore op 28 Januarie 1866,Susara Jacoba gebore op 03 Augustus 1868, Theunis gebore op 24 September 1870,Hermanus Lukas Johannes gebore op 16 Februarie 1873 en laastens Grietie of Grieta waar die spoor begin doodloop het.

9.Petrus Johannes van Staden, wat gebore is op 28 Augustus 1859 en oorlede is op 09 Januarie 1925, het geveg in die Anglo Boere-oorlog waar hy die Vrijheidsmedalje van de Zuid – Afrikaansche Republiek en Oranje Vrijstaat verwerf het wat net toegeken is aan bittereinders,of burgers wat gewond of krygsgevangenes was. Was getroud met ‘n weduwee met een seun,Lenie Grobler. Saam het hulle vyf kinders gehad naamlik: Piet,waarskynlik Petrus Johannes wat op Spruitfontein tussen Rustenburg en Elandsdrift grond geerf het en later op Brits gewoon het, Maan,waarskynlik Hermanus of Lukas,wat gewoon het op Middelwit in die Northam distrik,Lenie wat getroud was met eerwaarde Engelbrecht wat gewoon het op Spruitfontein,An het op Brits gewoon en was getroud met Boet Tien de Beer. Daar word geskryf dat na Lenie se dood is P.J. van Staden getroud met ‘n weduwee genaamd Maria Jacoba Elizabeth Barnard nee Viljoen wat gebore is op 27 Julie 1871 en gesterf het op 08 Maart 1947. Sy was ook bekend as ouma Miemie. Sy het ‘n dogter met dieselfde name gehad. Die dogter het bekend gestaan as tant Ousus,en sy was getroud met Machiel Hattingh. Hulle het op hulle beurt vyf kinders gehad naamlik: Kerneels wat getroud was met Sannietjie Putter met kinders Johan en Louise,Machiel wat getroud is met Hannie Meyer met kinders Johan en Rosa,getroud met Marien Moerdijk. Tienie of Marthinus,naam onseker,was getroud met Wiesie van Staden die niggie van Theuns van Staden met hulle kinders: Grietie,Lucia en Heleen,Hennie getroud met Wiesa Barnard wie se pa Koos terloops die ouer broer was van Willem Sterrenberg Barnard. Koos is later getroud met Hannie Malan die suster van Omie Malan. Na haar dood is Koos getroud met Maria Marietjie Viljoen,weduwee van die vermoorde Pietie Viljoen wat vroeg dood is en Sarie getroud met A.W.J van Rensburg met kinders Miemie,Sarie en Gielie.

Die ma van M.J.E die 2e was ook M.J.E wie se broers was Jacobus Frederik,Stasiemeester op Soekmekaar,met kinders Miem,Linde wie se seuns Jannie en Kosie geheet het,en Hannie Veldman,getroud met ‘n Duitse juwelier,Carl Veldman.

Verdere Geskiedenis:

‘n Russiese vrywilliger wat tydens die Anglo Boere oorlog vroue en kinders in die konsentrasiekampe gehelp en versorg het,het ‘n boek geskryf waarvan die titel onbekend is en wat eers laat in die jare 1970 uitgegee is en daarin gee sy onder meer naamlyste aan van die slagoffers in die Irenekamp in vandag se Centurion. Onder hulle was ‘n seun,Petrus Johannes van Staden van die plaas Elandsdrift in die distrik Mooinooi.

Jacobus Frederik van Staden,gebore op 27 Julie 1905 en oorlede op 16 Mei 1958,was getroud met Anna Dorothea van Staden,gebore op 30 Augustus 1908 en oorlede op 31 Oktober 1984,wat grootgeword het op die plaas Onverwacht distrik Rustenburg. Hulle het drie kinders gehad naamlik: Anna Dorothea gebore op 05 Desember 1933 en oorlede 29 Augustus 1993, met wie sy op 11 Desember 1954 getroud is met Eugene van Wyk gebore op 20 Augustus 1930 en oorlede 15 Januarie 1972 wat op sy beurt twee kinders gehad het naamlik: Johannes Andries van Wyk en Jacobus Frederik Van Staden van Wyk wat gebore is op 13 Mei 1960. Maria Jacoba Elizabeth wat op 10 Desember 1966 getroud is met Karel Ernst Albrecht en drie kinders gehad het naamlik: Anna Dorothea nou du Plessis ,Johanna Jacoba nou van Eeden en Karel Ernst wat gebore is op 01 Oktober 1972.

Petrus Johannes van Staden wat gebore is op 06 Augustus 1948 is op 14 Oktober 1972 getroud met Elise Botha met twee kinders: Jacobus Frederik du Plessis Van Staden gebore op 17 Februarie 1974 en Hermien gebore op 18 Februarie 1976.

Johannes Jurgen,Jurie,van Staden is op 20 Maart 1976 getroud met Johanna Catharina Janse van Rensburg.

Van Stadens in die Groot Trek:

Christiaan Johannes van Staden:

Gebore op 28 Julie 1799 en eggenote is onbekend. Woon in Winterberg,Albany. Trek uit die Kaap in Februarie 1837 saam met Piet Retief.

Christiaan Philip van Staden:

Gebore op 29 Maart 1771 en getroud met Anna Elizabeth van Nimwegen,weduwee van Tobias Mynhardt. Woon in Winterberg,Albany.Trek uit die Kaap in Februarie 1837 saam met Piet Retief.

Gerhardus Stephanus van Staden:

Gebore op 30 Oktober 1808 en oorlede op 27 Desember 1838 tydens die slag aan die Wit Mfolozi in Natal. Getroud met Maria Catharina Prinsloo. Het gewoon in die Winterberg,Albany. In 1826 het hy nog saam met sy ouers in die wyk,Winterhoek Uitenhage gewoon. Vertrek uit die Kaap in Februarie 1837 saam met Piet Retief.

Hermanus Johannes van Staden:

Gebore op 05 Junie 1811 en eggenote is onbekend. Woon in Winterhoek Uitenhage in die jare twintig. Reeds in Januarie 1839 in die Transoranje en teen 1849 was hy ‘n provinsiale veldkornet aan die Aaprivier,blykbaar naby Ohrigstad. Die plaas Spekboomrivier is op 24 April 1846 op sy naam aangeteken.

Jacobus Frederik van Staden:

Gebore op 09 Maart 1800 en in Graaf Reinet getroud met Margaretha Elizabeth Bezuidenhout op 18 Augustus 1816.Woon in die Nuweveld in Beaufort. Vestig hom in 1841 in Potchefstroom.

Jacobus Frederik van Staden:

Gebore op 23 Januarie 1803. Getroud met Catharina van Staden. Woon in Winterhoek Uitenhage in 1826. Vestig hom reeds in 1840 aan die Vaalrivier. Was in 1849 ‘n Volksraadslid op Potchefstroom.

 

Navorsing gedoen deur : P.A. van Staden ( Philip ), P.J. van Staden  (Piet – my pa se broer) en P.J. van Staden ( Petrus – Neef).

 

134 thoughts on “van Staden familie en stamboom

 1. Goeie dag ek is Johannes Jurie van Staden my Pa was Petrus Erasmus Johannes van Staden GB 18 Jul 1954 sy broers is Dawie Van Staden. Johannes Van Staden (Johan) Hansie van Staden susters Grieta en Raaitjie. Weet niks verder v familie. Weet my pa se neef is Petrus erasmus johannes van Staden bylefeld.

 2. Ek doen ook Van Staden stamboom. My man se ouma grootjie was Maria Elizabeth Van Staden.Gebore 22 Junie 1889. Sy trou met Pieter Willem Oosthuizen. Gebore 22 April 1880. As daar iemand is wat my kan help met meer inligting oor die familie sal ek dit baie wardeur. Dankie

 3. Goeie Dag ek is gebore Tinus Adriaan van Staden. Ek wonder of my familie deel is van julle. My oorlede pa se noem naam was At van Staden en sy geboorte name was Petrus Johannes Jakobus Gerhardus Adriaan Van Staden. My oorlede Oupa is oorlede is ‘n motorfiets ongeluk en hy was getroud met ‘n vrou met die naam Tienie en sy eerste naam was Marthinus van Staden ek is nie seker wat sy 2de naam was nie maar ek weet dit begin met ‘n J so dit was MJ Van Staden.

   • Goie midag hans my verloofde se pa johannes marthunnis gebore 17 mei 1957 getroud met anna cornellia elise van staden ( van huyssteen). Asb kan jy help met verder inligting. Groete Ronel

 4. soek inligting oor my ouma sy was Susara Frederica Elizabeth van Staden gebore op Kraaibosh sy getroud met my oupa Casper Willem Barnard asb

 5. Wow, dit is so wonderlik om te sien hoeveel Van Stadens is daar, wel ek is ook ‘n gebore van Staden. My oupa was Pieter Schalk van Staden van Groot Marico en hy was getroud met ‘n Getruida magdalena olenwagen van Swartruggens. My pa was Cornelius Christiaan van Staden gebore 24 September 1932 en hy was met my moeder getroud Magdalena Jacoba Coetzee. My oupa hulle het 7 kinders gehad, hulle het groot geword in mayfair. En dan het ek familie wat in Muldersdrift ook gebly het Marthinus van Staden..hulle was ook ‘n hele paar kinders..Verskoon as ek nie almal kan uitlê soos hierbo nie. Ek ken bitter min van my eie familie.

 6. Geweldig om te lezen! Great to read!
  Greetings from Sabine van Staden from Haarlem, the Netherlands.
  (My father is Johannes Petrus Karel van Staden, August 14 1949)

 7. Wonderlik om the lees!! Ek sal ook graag wil weet of enige iemand inligting het oor van Stadens wat in die Rietbron omgewing ge woon het. My pa Marthinus Jacobus van Staden (Geb 17-Oct-1930) en sy ouers is van Rietbron.

  • Dit het ‘n Marthinus Jabobus op Loeriefontein gebly in die vroëe 1800’s. Dit is naby Soetendalspoort en Strydomsvlei, nie baie vêr na Rietbron af nie. Moontlik is jou familie die nageslag van hierdie familie. Ek het ‘n uitgebreide stamboom soos deur Mari Mosterd saamgestel. Sien my epos elders op hierdie webtuiste en stuur jou epos adres vir my, dan stuur ek vir jou die stamboom.

   Groete

   Herman van Staden

 8. Beste Herman,
  Sal jy asb. vir my jou Van Staden stamboom epos, ek wil sien waar pas my familie in die “prentjie” in. My oorlede Vader het groot geword in die Hartbeesfontein omgewing naby Klerksdorp.
  Hennie Van Staden

  • Dagse Hennie ek is Hendrik Petrus van Staden my pa en oupa het dieselfde name my oupa grootjie was Gerhardus Stefanie van Staden end kon uit die Wes Transvaal areas Christiana Bloemhof end Klein Boetsap. Is julle van Stadens vandeselfde area? Ons navorsing gedoen so kan dalk moontelik help soek self not inligting weens out inligting nie altyd korrek blyk te wees nie.

 9. My Pa se suster Margareth Elizabeth (Rita) Dicker is met ‘n (Oom Piet) Van Staden getroud. Hulle het in Pretoria gewoon en hy het baie jare by die Pretoria se Dieretuin gewerk. Hulle het ‘b seun Gehad (my neef) met noemnaam van Bruno van staden. Hy id ongeveer 3 jaar gelede op ‘n kleinhoewe by Kameeldrift buite Pretoria in sy huis doodgeskied deur inbrekers. Hulle het ook ‘n aangenome dogter gehad met naam Venessa. As enigiemand meer wil weet van die Van Stadens kan hulle meer besonderhede by my kry .

  • Toe ek Adri se vroeëre kommentaar en en die kommentaar George so pas gelewer het gelees het, het ek net weer eens besef hoe ‘n groot en uitgebreide familie ons van Stadens is! Ek stam van ‘n bepaalde tak van die Suid-Vrystaatse van Stadens af en dit is vir my wonderlik om ook van diegene wie se nasate verder Noord getrek het, se wel en weë te verneem. Ek wonder hoeveel van Stadens daar na beraming in die land is? Groete uit Scottburgh, HP (Hennie) van Staden

   • Oom Piet van Staden het juis ‘n broer gehad wat by Rust de Winter naby Brits gewoon het, sy naam was ook Hennie. Ken nie die volle name nie.

    Groete

    George

 10. Ek is Adri Van Staden 19 November 1972 gebore. My pa was Andries Jacobus Van Staden 1 /03/1937 tot 28/01/1995 sy pa was ook Andries Jacobus van Staden sy ma was van Memel en haar van was Kapp, hy was getroud met Willem Gert van Der Merwe ( Ja dit was my ouma ) hy is in Johannesburg of Pretoria dood gery deur n trem toe my pa nog klein was, so dit moet iewers tusen 1940 – 1955 wees. Hy is in Alberton begrawe. My pa hulle het groot geword in Bethlem(Vrystaat) Kinderhuis.

 11. My naam is Hendrik Petrus (Hennie) van Staden. Ek is al die afgelope jaar of twee besig met navorsing om my vertakking van die van Staden-familie na te vors. Tot op datum het ek met behulp van GISA en ander bronne goeie vordering gemaak om al my my voorsate tot en met my oor oupa- en -oumaggrootjie op te spoor, maar ek het helaas nou in ‘n doodloopstraat beland en hoop iemand kan my dalk help om verder te kom.

  Volgens ‘n kopie van hulle huweliksertifikaat is hierdie voorsate van my [Jacobus Frederik van Staden (gebore 1840) en Cornelia Aletta Johanna Greyling (gebore 1852)] op 22 November 1869 op Smithfield in die Vrystaat getroud. Hy was op die plaas Havelock, distrik Caledon in die Vrystaat woonagtig terwyl laasgenoemde op die plaas Rooidam in die distrik Smithfield gewoon het. Aangesien sterftekenisse gewoonlik ook die ouers se name weergee was ek hoopvol ek sou verder kom, maar ongelukkig kon ek tot op datum niks opspoor nie. Sover ek weet het my voorsate net in die Vrystaat gewoon. My oupa (ook Hendrik Petrus van Staden, gebore in 1903) het tot in die dertigerjare van die vorige eeu op die plaas “Mooiplaas” in die distrik Rouxville geboer, waarna die plaas aan ‘n familielid met die van “Botha” verkoop is en hy hom op Bloemfontein gaan vestig het.

  Ek sal enige inligting wat meer lig op die saak kan wep hoog op prys stel. My e-posadres is vstaden@telkomsa.net

  Groete vanaf Scottburgh, Kwa Zulu/Natal
  Hennie van Staden

  • Ek het intussen reggekom met die hulp van een van die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) se navorsers (Marlize Koen) . Dit was maar ‘n moeisame proses om die kerkregisters en ander dokumente deur te werk om die ontbrekende inligting oor sekere van my “ontwykende” voorsate te bekom, maar dit was alles die moeite werd! My opregte dank aan Marlize! Sy het uit haar pad gegaan om my te help en sonder haar hulp sou ek seker nog steeds in die donker rondgetas het.

   Groete uit ‘n koelerige Scottburgh,

   Hennie van Staden

 12. Lekker om te lees van die Van Stadens. Duidelik ons is almal aan mekaar verbind deur die eerste Van Staden groot vader. Ek kom agter die Van Stadens is of van Groot Marico of van Rustenburg omgewing en elders vd Kaap. Ek is die afstammeling vd Rustenburg mense. My oupa was Hansie v Staden van Boons omgewing in Rustenburg. Kon altyd so lekker stories vertel vd Boere oorlog. Hy en sy vrou het 13 kinders gehad. My pa was Ben van Staden. Die enigste dowe kind vd 13 kinders. Oorlede in 1997 dieselfde jaar as wat prinses Diana van Wallis oorlede is. My ma is Johanna v Staden ook doofstom en leef nog ( 84 jaar). Wonderlik om te sien dat die Here so goed is en ons elkeen n eie storie het om te vertel. Tog het ons in verskillende eras geleef maar wat was sal weer wees en is nog steeds dieselfde. Piet of te wel Petrus Johannes v Staden v Carletonville. Een v 4 kinders. Hannes v Delareyville, Anita of ook CJ v Staden en Bertie v Staden tans in PE.. VIVA die v Stadens.

 13. Goeiedag is ook ‘n gebore van Staden, my pas was Daniel Johannes Marthinus van Staden gebore 11 November 1938 oorlede 16 Oktober 1974. My ma was Elizabeth Christina van Vuuren gebore 10 Jan 1940 oorlede 11 September 1996. Ons is drie kinders Elsabe Maria van Staden gebore 06 Junie 1961, Annelene van Staden gebore 11 Junie 1963, en ek Christa gebore 10 Mei 1967. Enige inligting asb. ek het ‘n oom Jannie wat op Hennenman bly en sy seun se naam is Kobus vee meer weet ek nie enige hulp asb.
  Lekker dag

 14. Ek het nou eers u webwerf gelees. Ek sien dat u op soek is na die boek Die Van Stadens van die Noordwes Vrystaat deur J. W. J. Fouche. Hy en my moeder was neef en niggie. Sy moeder en my ouma was susters met die nooiensvan Van Staden. Die genoemde boek is in my besit. Ek het Septembermaand verhuis vanaf Pietersburg na Nylstroom; al my besittings is nog nie uitgepak nie maar sodra ek dit gekry het, sal dit vir my moontlik wees om die inligting aan u te verskaf.

  Rika Theron

   • Goeienaand Herman,
    Ek het die dokumente gekry. Ek sal vir jou intussen afskrifte laat maak van die dokumente in my besit. My broer woon in Pretoria. Ek weet nie of hy een of ander tyd Nylstroom toe kom nie. Ek sal vir jou laat weet indien hy kom en dit dan saam met hom stuur. Stuur asseblief intussen vir my jou woonadres asseblief. As daar dalk van jou familie of vriende Nylstroom toe kom, is hulle welkom om dit by my te kom afhaal.

    Ek wens jou ‘n voorspoedige Nuwejaar toe.

    Groete, Rika

    • Hallo Rika
     Stuur asseblief ‘n boodskap na my epos adres hierbo dan kan ek my woonadres vir jou stuur.

     Dankie vir jou moeite

     Herman

 15. Kan jy asb aan my jou oupa Maritz se naam verkaf omdat ek die Maritz stamboom doen en benodig heelwat afstamelinge van die Maritze. Ek het wel Elizabeth Martha Maria van Staden maar haar ouers is Marthinis Jacobus Bester met Elisabeth Maria Magrieta Pelzer. Die Bester familie kom van my groot ouma getroud met Maritz. Stuur asb n e-pos na leoniebooysen1@gmail.com omdat ek nie gereeld terug kom na jou blog toe nie en derhalwe van die inskrywing mag vergeet.
  Dankie vir jou samewerking
  Leonie Booysen

 16. Hi Herman,

  My naam is Cindy Kriek, my ma se nooings van is “van Staden”. Wat ek weet van die familie is my oupa was Charles Coenraad van Staden gebore 11.02.1930 en oorlede Janiary 1970 aan malaria. Hy was getroud aan my Anna Magdelena Joubert gebore 26.08.1932. Sy ouers was Marthinus Jacobus van Staren en Anna Alida Petronella Groenewald. Ek het nie hulle geboorte datems nie. As jy my kan help met enige inligting my email is Kriekcd@gmail.com

  Groete
  Cindy

 17. ons familie kom van die grootmariko af en my oupa was willem hendrik van staden en is oorlede in1905 twee vrouens gehad sy eerste vrou sover ek weet was Rademan EN my ouma was Smit

  Hy het 6 kinders gehad by sy eerste vrou en 12 by my ouma ,

  Klink daar iets vir julle bekend

    • Hans ek was ‘n nooi van Staden. My oupa hulle het tussen Paulpietersburg en Vryheid Natal gewoon. Hy was Antonie Michael Johannes van Staden. Ons bly tans in Namibië in Otjiwarongo. My getroude van is Grobler. My pa hulle was 14 kinders waarvan hy die jongste was. Hy was Christiaan Frans van Staden, gebore in vlakhoek Hlatikulu Swaziland. Van sy broers was Theuns, Hans..die volle name ken ek nie,Sy oudste broer was Neil , ken nie die volle name nie, en is oorlede te Piet Retief omtrent 1963-67.

   • Hallo Herman, Ik ben Nico van Es, mijn grootmoeder in de 6e generatie heette Wendelina van Staden, geboren in 1710, zij was gehuwd in 1750 met Mathijs van Es, geboren in 1705, de ouders waren Christiaan Pieter van Staden gehuwd met Maria Courtellier (ook Cortellier geschreven), leuk om deze site eens te lezen, de gegevens die er in staan zal ik ook in mijn stamboom zetten,
    groetjes Nico uit Nederland

     • goede dag Herman, je mail ontvangen, leuk om te horen, ik heb jouw groot-groot ouma en oupa al in mijn stamboom staan, alleen de richting omgekeerd, dus van je groot-groot oupa en ouma moet ik nog inbrengen, met de kinderen, maar dat komt nog, ik zak heel langzaam af naar deze tijd, op papier heb ik het al staan, maar het is veel werk, kijk af en toe maar eens in mijn stamboom op: http://www.geneanet.org ,
      dan familienaam : van Staden
      Gemeente: Amsterdam
      contactnaam: nvanes rechts klikken en je hebt mijn stamboom
      groetjes Nico

  • Op soek na ander inligting kom ek op die Van Staden Familie geskiedenis af, ek lees om te sien of ek name erken maar niks. My ma was ‘n van nooi Staden maar haar pappie was Zacharias Johannes van Staden en sy tweede vrou was Susanna Maria (gebore van Vuuren) maar ek sien nie die name nie, dalk is ek ‘n afstammeling van ‘n ander van Staden stamboom. Dankie het dit baie geniet om deur te lees.

 18. Hi
  My man is Johannes Lodewickus Van Staden, broers en suster is Catrina Elizabeth, Jan Adriaan, Andries Hendrik, Hendrik Cornelias George. Ouers is Johannes Lodewickus Van Staden en Susanna Susara(nee Potgieter) Van Staden, Johannes se broers en susters se geboorte name is onbekend aan my, Elsie, Sue, Anna, Jaap, Popeye. as enige iemand my kan help met meer inligting sal dit baie waardeur word

 19. my pa was salmon, daniel, petrus van staden gebore 20 maart 1929 oorlede 4 sep. 2011, sy voorouers was Salmon,daniel,petrus van staden getroud met Heila van zyl, hulle seun hendrik petrus van staden getroud met maria, magdalena van rooyen, hulke seun cornelius, andries van staden gebore 10.04.1899 getroud met rachel, johanna van zyl gebore 25.05.1899, hulle seun was my pa salmon,daniel,petrus van staden getroud met margaret, georgina jubber gebore 02.01.1935 my pa hulle was 12 kinders ek is nie seker van hulle geboorte name nie maar ek weet dit was hendrik getroud met wienie…v staden,ous v staden,my pa was een v n tweeling,sy ander helfte Rachel johanna getroud met piet prinsloo, johannes getroud met mary clouse,mariana getroud met boet ,aletta getroud met jan claasen,jan vetroud met dolly,gerhardus getroud met rina,cornelius met baby, as iemand aan diekant van die familie, roulie getroud met nortje,kitty getroud met buks helberg inskakel kontak my gerus.

  • Hallo Annette

   Ek weet nie of hierdie by jou sal uitkom nie, maar ek het onlangs begin met my stamboom. My ma is ‘n nooi van Staden. Haar pa was ook Jacobus Frederi(c)k van Staden, seun van JF van staden en Jacoba Sophia Van Staden (van der Walt). Ek het die van Staden konneksie via Jacoba Sophia se ma wat ook ‘n van Staden was. Ek dink ook dat JF wat jy noem ‘n neef was van Jacoba Sophia van der Walt, maar kon nog nie sy ouers opspoor nie. Ek sal graag wil hoor of jy sy ouers opgespoor het.

 20. Hi, I am stuck!
  I have Anna Cecilia van Staden ( parents unknown and I have looked everywhere) X Marthinus Jacobus van Staden *5/7/1821+ 5/3/1897 son of Johannes Hendrik van Staden and Magdalena Johanna de Klerk.
  Marthinus and Anna Cecilia had a daughter Anna Cecilia van Staden (I cannot find anything on her either) who married Jacobus Johannes Opperman *21/2/1852+ 21/8/1933 son of Jan Andries Opperman and Neeltjie Cornelia Koekemoer.
  I would really appreciate help on both the Anna Cecilia van Stadens.
  Regards
  Zena Opperman

  • Maarten van Staden van Haarlem in Holland , Aank voor 1686 + 7.11.1716 x Margaretha Ernesta van Amerongen
   b1 Marthinus *1677 x 1702 Aletta VAN DER MERWE + 1729
   c2 Marthinus * 21.6.1706 burger Drakenstein x 15.8.1728 Catharina BOTHA ~7.10.1714 d/v Jacobus Botha en Elsie Snyman (Sommige bronne gee Marthinus aan as 1se kind)
   d3 Hans Jurgen ~ 14.11.1734 burger Swellendam x 23.3.1766 Anna PRETORIUS
   e4 Marthinus Jacobus ~ c 1768 burger Swellendam x 5.6.1791 Maria Jacomina VIVIERS
   f4 Johannes Hendrik of Johannes Jacobus ~9.3.1800 x 5.12.1819 Magdalena Johanna DE KLERK ~ 27.2.1803
   g1 Marthinus Jacobus * c Jul 1822 + Bulthoek, Erasmus 5.3.1898 (75.8) (MHG/TAB/0/14298) x Anna Cecilia NN
   h1 Willem Abraham
   h2 JJ
   h3 Anna Cecilia
   h4 JP
   h5 Catharina H
   h6 Magdalena Johanna
   h7 Marthinus Johannes * Kaap c 1861 + Greymont 18.11.1926 (65) MHG/TAB/63086) x Wilhelmina Christina Benade + 17.12.1923

 21. Hi

  Ek weet nie veel van my famielieboom nie, maar is seker dit trek deur die Vrystaat se mielie-lande, want ons het baie pitte!

 22. Hi
  My ma was wilhelmina Christina van Staden Haar pa was Willem Wouter en haar ma Gzina (Gesie genoem)Sy was een van 7 kinders waarvan almal oorlede is Oom Martiens die laaste omtrent s 4 jaar gelede My ma was met Wynand Johannes Olivier getroud
  Ons is 4 kinders.Ek het twwe dogters en my outste broer 2 seuns waarvan een oorlede is
  Met my se se broers en susters se kinders het ek kontak mee verloor alhoewel heell wat nan hulle in Pretoria woon Sy het 2 susters en 4 broers
  Ek dink dit kan dalk die Willem Wouter se familie wees vat onbekend vir jou is
  Groete
  Willie Olivier
  wolivier@plasmeg.co.za
  082 4142487

 23. Hi, al die Van Stadens!My nooiensvan is Van Staden en ek soek die spore van my oupa, Hendrik Petrus van Staden, geb.25 Januarie 1850 en sterfdat. 17 Junie 1910. Getroud met Hester Dorethia Marais, geb. 27 November 1858 en oorlede 8 Junie 1901.Albei is begrawe in Boetsap, Barkley Wes, se hoofbegraafplaas. Ek het heelwat inligting oor my Marais Ouma se voorgeslagte, maar min oor my Oupa Van Staden.Bogenoemde se kinders was : Daniel Petrus, Jannie (?), Hendrik Petrus, Gert, Cornelius, Zacharias Richard (my pa : geb. 25-07-1885 ,oorlede Nov. 1961)Daar was ook twee dogters gebore : Petronella Dorethea, die tweede oudste kind en Johanna, die jongste. My ma se naam was Martha Sophia Lubbe, geb. 27 Mei 1899 en oorlede … skuus, ek kan nie uit die vuis haar sterfdatum onthou nie. Stuur asb vir my alle moontlike inligting. Ek sal dit baie waardeer.

  Dankie
  Nellie de Kock
  e-posadres : nelliedk@kingsleymail.co.za

  • Hi Nellie jul Lyn van die van Stadens pas in by ons Lyn my oupa grootjie was Gerhardus Stephanus van Staden die sesde kind van Hendrik Petrus van Staden en Hester Dorothea Marais . By was gebore 05.06.1893 en gedoop op 27.08.1893 te Ng Klein Boetsap oorlede 10.10.1935 Pretoria Algemene Hospitaal. Daniel Petrus is gebore circa 1888 en Cornelia Johannes can 1890. Jannie na wie by verwys was seker Johannes Willem. Petronella Dorothea Maria was die been dogter en is met ‘n van Rensburg later getroud . Hendrik Petrus was die derde oudste daarna was dit Daniel Petrus , Cornelis Johannes Dan Gerhardus Stefanus. Gerhardus word seker na verwys as Gert. U Vader Zacharias Richard verskyn nie op my lys nie sal kontak maak dat ons dit kan uitklaar.
   Groete Hendrik Petrus van Staden

 24. Herman
  Dit is vreeslik lekker om na al hierdie navorsing te kyk en oor alles te lees. Ek sal ook vreeslik graag die stamboon wil bekom, ek is ook met ‘n Herman van Staden getroud en dink dat hy dit baie sal waardeer om na die stamboon te kyk Groete, Danell van Staden

  • Hi Danell, vir die stamboom het ek wel die besondehede van jou man se ouers en sy pa se grootouers nodig (doopsname & nooiensvan)
   Stuur dit vir my dan behoort ek vir jou die stamboom te kan stuur! My epos is hvdh@baycs,co.za Groete!

 25. Hi,

  Great info Philip and thanks for putting it online. Sorry for the English – my Afrikaans isn’t good enough. I’ve been researching the van Stadens for more than 16 years looking for my great-grandfather, Frederik van Stade (from Hopetown and before that Douglas and before that Johannesburg). No luck. So I’ve turned to DNA to help break the brick wall. I’ve had my DNA tested at 23andme and FTDNA. Here’s some info on the VAN STADEN Y-DNA haplogroup, based on n=1. Two other van Stadens have agreed to have their Y-DNA tested, but if any other van Staden males want to test to confirm this haplogroup let me know because I have 5 additional test kits that I can send out.

  Thanks,
  Carlo van Staden
  —————————
  Môre

  Die nuutste lid van die Kaaps-Hollandse Projek is ‘n VAN STADEN wat in die I1 Haplogroep val. Die enigste ander I1 lid in die Projek sover, is ‘n VAN RENSBURG nasaat.

  Die I1 groep word veral verbind met ‘n Skandinawiese herkoms (insluitend Vikings) asook Angel-Saksers. Die I1 groep is dus ook redelik verteenwoordigd in die Nederlande waar Maarten van STADEN destyds vanuit Haarlem gekom het.

  ‘n I1 herkoms is dus konsekwent met die opgetekende geskiedenis van die VAN STADEN Stamvader.

  Meer inligting oor die I1 groep kan gesien word by: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml

  Die Stamvader DNA Projek kan weer hier besigtig word
  http://www.familytreedna.com/public/CapeDutch/default.aspx?section=ycolorized

  Groete eers

  Jaco STRAUSS
  Administrateur: Kaaps-Hollandse Stamvader Projek
  Jaco Strauss
  Haplogroup I1 (Y-DNA)
  http://www.eupedia.com
  History and description of Haplogroup I1 (Y-chromosomal DNA).

 26. Hallo al julle van Stadens ek is ook n baie trotse Petrus Jacobs van Staden en wil graag sien waar ek in die hele puzzle inpas ek sien daar is baie navorsing gedoen en ek kan nie wag om dit ook te lees nie my oorlede pa was Jacob Petrus van Staden ID 4910115027001 hy was een van 12 kinder hy het in Newlands in JHB groot geword maar ek weet ook my oupa Perus Jacobus van Staden het Mangaan Myne in Ottoshoop of iewers besit as iemand my kan hel sal ek dit baie waardeer

  • goeie dag petrus jacobus v staden ik is ook petrus jacobus van staden, met miyn pa johannes cornelis van staden sy broer ook pj van staden. miyn oupa was ook n petrus jacobus van staden. my oupa groot was n coetzee (bynaam van meerkat coetzee) hul is afkomstig van zeerust groot mariko se wereld. zeerust is na oupa coetzee vernoem met na lating van sy plaas. zee van coetzee en rust (slapene) die graf is langs die pad as mens uit die dorp ry. ek wil ook graag leisels bymekaar trek!ek het op die webwerf afgekom op soek maar kan nog meer info bekom. ek hoop ek hoor van jou

   • Hallo Petrus. Ek is ook ‘n agterkleinkind van Hans Meerkat. My oupa, Christoffel Johannes Coetzee, (ek het sy name) is gebore uit Hans se derde huwelik. Kan jy vir my jou ouma se name gee asseblief? Sy moes een van sy stiefkinders wees uit Hans se vierde of vyfde huwelike (albei weduwees). Daar was geen kinder vir Hans uit die vierde, vyfde en sesde huwelike verwek nie. Groete

 27. Herman,
  My ma is gebore Van Staden. haar name (Martha Catharina) kom egter van my ouma se kant af (Botha)
  My groot oupa was Petrus Jacobus van Staden (geboorte datums onbekend) getroud met Gesina Catharina, gebore Pretorius.
  My oupa was Gerhardus Petrus van Staden, Gebore 17/1/ 1887 en oorlede 2/10/1949.Getroud met Martha Catharina, gebore Botha op 16/08/1884 en oorlede 2/03/1959(afstammeling van genl Louis Botha).
  verder het ek geen inligting nie. My ma se een broer was Frederik Jacobus
  gewees.
  Ek sal meer inligting baie waardeer
  Gert de Beer

 28. Op die web tuiste word daar melding gemaak van ‘n oupa Steyn wie se broers in Oudshoorn/Standerton areas woonagtig is of was. Wat is die verhaal om hulle as ek mag vra.

  • NIC EK SIEN JOU OUPA STEYN VAN STANDERTON MET `N BROER TE OUDSHOORN,NOU MY OUPA WAS JOHANNES GERHARDUS STEYN,EN HY HET `N BROER MET DIE NAAM VAN OOM PIET STEYN GEHAD VAN STANDERTON WIE OOK `N GROOT GEES WAS IN DIE HERVORMDE KERK ALDAAR.DAAR WAS OOK `N BROER OOM WILLIE STEYN EN DIE WAS WOONAGTIG TE OUDSHOORN.DAN WAS DAAR NOG `N BROER OOM FRIKKIE STEYN VAN BRITS?DALK FAMILIE??? HENNIE VAN STADEN.E-POS;monumentestates@yahoo.com

 29. Hi daar,my oupa was ook Thomas Bingle van Staden,getroud met Johanna Lodewica Eloff beide afkomstig van Krugersdorp omgewing.Indien moontlik stuur as vir my die stamboom na my epos adres

  • Haai Carel

   Ek heg vir jou twee dokumente aan. Die eerste is my register (F-KortVSfamRegister). Hy gee die eerste vier of wat geslagte taamlik volledig aan, waarna hy my eie stamregister in besonderhede begin volg tot waar my pa en ma se mense uitmekaar gaan (sy was ook ‘n Van Staden). Daardie twee lyne kom uiteindelik bymekaar waar my pa en ma trou.

   Die tweede dokument (F-MariMinVSbreeStamboom) kom van ‘n Pretoriase navorser, Mari Mosterd. Hy gee ‘n veel brer beeld van die familie. Dalk help dit jou.

   Groete

   Peet van Staden

 30. Haai

  Ek het vir Philip die beloofde familieregisters probeer e-pos, maar sy ontvangsdomein verwerp dit omdat die gebruiker nie ‘n Britse Yahoo-rekening het nie. Die aangetekende fout is 554 554. Hy moet maar vir my ‘n e-pos stuur by peetvanstadensauk@gmail.com met ‘n nuwe e-posadres. Dan kan ek dit e-pos.

  Peet van Staden

 31. Haai

  Dele van die Van Stadengeskiedenis wat Philip hier weergee, het ek geskryf. Maar tot my verleentheid is baie daarvan verouderd of verkeerd. Ek gaan nou ‘n verkorte familieregister e-pos vir hom en die ander op die blog wat ‘n e-posadres verskaf het. Ander belangstellendes kan net vir my e-posadresse stuur by peetvanstadensauk@gmail.com dan stuur en dit vir hulle ook.
  Aan Hans van de Haan: dié Jacobus Frederik van Staden in wie jy belangstel, was my pa. E-pos gerus wat jy van hom wil weet.

  Groete

  Peet van Staden
  Randburg

 32. Herman
  Dit was lekker om van jou navorsing te lees.
  My pa was Thomas Bingle van Staden.
  Hulle het groot geword in die omgewing van Krugersdorp.

  Ek sal dit waardeer as jy ook vir my ‘n kopie van jou navorsing kan stuur.

  Groete

  Pierre van Staden

 33. ek ook n gebore van staden en probeer ook uitvind oor van stadens. my pa was theunis johannes jacobus van staden hulle was 7 kinders. ek is een van 13. my pa se broers was koos, hennie, manie wat n afkorting vir marthinus was, piet, sy susters was gertruida en ons het ha geken as tannie meidjie

  • Rene, hier is die inligting volgens my stamboom van jou pa se broers en susters en ook jou oupa en ouma. Die voorgeslagte is ook in die stamboom vevat.
   Jacobus Frederik *13.9.1895 +afsterwe Silverton 3.12.1952 (58.3) x trou Bronkhorstspruit Elizabeth Maria DUVENHAGE
   j1 Hermanus Johannes Lukas * 19xx
   j2 Emily * 19xx
   j3 Theunis Johannes Jacobus *19xx
   j4 Jacobus Frederik * 19xx
   j5 Gertruida Cornelia *xx.xx.19xx
   j6 Johannes Lodewikus *xx.xx.19xx
   j7 Pieter *xx.xx.19xx
   j8 Hendrik Johannes *xx.xx.19x

   Groete

   Herman

 34. My oom weet nogal baie van die stamboom. Hy het n hele boek oor dit en ook die familie wapen. Ons kom van n Jacobus martinus frederick van staden af. Is net nie seker van watter een af nie. Sal bietjie inligting by hom ook kry.

 35. Hi Philip, hou van jou webwerf! Ek doen al heelwat jare navorsing oor die Van Stadens, my vrou is ‘n “Van Staden”! Stel baie belang om nog meer inligting vir my “Van Staden” stamboom in die hande te kry, Herman ek sal dit waardeer as jy ook jou inligting vir my kan epos na hvdh@baycs.co.za Ek het huidiglik +/- 350 Van Staden’s in my database, hoofsaaklik my vrou se direkte familie (tot by Maarten en sy Pa Jan), maar ek wil graag die ander vertakkings ook byvoeg! Wat ek huidiglik het is op http://gw1.geneanet.org/hansvdhaar
  Dankie en Groete
  Hans van de Haar
  Port Elizabeth

 36. Ek is op soek na die boek “Van Stadens van die Noordwes-Vrystaat” deur JWJ Fouche (1991). Kan iemand help.

  Groete
  Herman

 37. Phillip baie geluk jy het verder gekom as wat ek kan,my probleem is,dat my VAN STADEN`S,vanaf die Kaapkolonie soos al die ander gekom het,en soos ek kan vasstel het hul die hele Cradock distrik gehad as familieplaas,en wil my navorsing of die bietjie wat ek het hê dat die stamnaam Andries Gerhardus moet wees,maar ek kry nie my lyn reg na soos jy tereg opmerk na die Haarlem,Maarten van Staden nie,maar ek werk nog daaraan!!dit is nie `n dag of twee se werk nie,en het ek soiets gesien by `n vrien wat die VAN RENSBURGS,so nagespoor het,en wil die dit hê,dat jy in die Staatsargiewe,jou weg sal vind,maar nou,bestaan die argiewe,in die Kaapkolonie,of is alles in PRETORIA? Vir jou inligting met die Kakies,word die storie vertel van `n Van Staden Veldkornet,wat met die slag van NOOITGEDACHT,dit is nou hier by Skeerpoort,Hartbeespoortdam se koers,van die weghardlopers,met `n sambok tot op hul lêplekke teruggevoeter het,hierdie stukkie geskiedenis is vasgevang in die Mulders se geskiedenis,wat dit so wou hê,dat die ou Tantes,Mulders,en dit is in Engeland nagespoor,die gewonde Kakies,verpleeg het en die dooies begrawe het,soveel so dat die Kakies,hul plase gespaar het en dit nie afgebrand of verwoes het nie,as dank teenoor die vroue!!!!!ek hou kontak!!Hennie van Staden,RFN.

  • Ek is in die besit van ‘n van Staden stamboom van die Kaapse dae tot baie onlangs. Ek het dit nie self saamgestel nie, maar sal dit vir enige belangstellendes deurgee.
   Groete
   Herman

   • Herman goeie dag, sal jy asb. so gaaf wees en die inligting wat jy het met my te deel.my e-posadres waarop jy my kan kontak is, se-posadres,monumentestates@yahoo.com,byvoorbaat dank,HENNIE VAN STADEN.As dit nie per e-pos gestuur kan word nie,sal ek graag verneem op welke wyse ons met mekaar kan kontak.Ek het `n dame wat `n nooi VAN STADEN was,vanuit SWA.OTJIWARONGO,wat as kind aangeneem is,en haar voorouers soek,so glo ek daar is baie VAN STADENS,wat hierdie inligting sal wil bekom,so glo ek kan ons mekaar help.Was in die bevoorregte posissie om so tien jaar gelede,`n VAN STADEN-saamtrek,(reunie) te kon doen te Rustenburgkloof,maar op die basis van net ons familie,waarna sowat 365,van ons bymekaar was,vanaf Vrydag tot Sondag,met almal nie eers daar nie,moet ook sê,dat my Pa ,uit `n groot gesin gekom het tewete 16 kinders,met my Oupa,Andries Gerhardus,wat `n polisieman man was van die toendertydse,eerste berede polisie,tewete.no.98,en ook met die destydse staking van mynwerkers aan die rand,een van die lede was wat moes gaan om die skermutseling en dood skietery te loop stop sit,sy vrou ,my Ouma,was ,Cecilia,Anna,wie se Ma,`n nooi Laubscher was, vanuit,Vaalwater se omgewing, wie se Ma weer
    op haar beurt,`n nooi Evert was,en na wat ek verneem,uit Skotland,gekom het,(daai een so bietjie teen my grein en met `n knippie sout geneem,bygesê,my Pa se susters en my Ouma,kan ek nou nie die Afrikaans daarvan hardop sê nie, het almal altyd mos maar so in `n Engelse……getrap!!!)Ek het nogal toe ek so laaitie was hul altyd so skeef aangekyk,maar het so met my grootwordjare agtergekom,kan ek nou maar sê,almal die dames van destyds,het gedink dit is baie ”fensie” om Engels te kon praat,maar nouja, dit daargelaat.Oupa en Ouma ,het met sy aftrede,hul in die destydse Edenvale,(Gesonheidsraad) nie vêr van die,Edenvale Hospitaal,wat in hul tyd aldaar opgrig is,hulself gevestig,op `n plot,Burger-erf,maar Oupa het baie erge prostaat probleme op getel,en is beide van hulle in die vroeë,1959,oorlede.My eie Pa,het soos te wagte kan wees van daardie tyd `n familienaam gekry,tewete Michiel Pieter Daniël Egbertus,wat natuurlik deur sy nasate vandag nog gedra word,en is die jongste daarvan,op 17 Junie 2012,gebore.Beide my ouers is ook al in onderskeidelik,1978,1993,oorlede,en kan net gesê word,met hul huwelik,hul hulself op Witkoppen,naby Johannesburg gevestig het,en daarna vir in die vyftig jaar op Magaliesburg gebly en gewerk het.My Ma was `n nooi Steyn,van Nooitgedacht,neffens die Muldersdrift,en was die oudste van net drie susters,die Duvanage,en die mense was haar familie,en was Oupa Steyn,se broers woonagtig in Oudshoorn,Standerton,en Brits,daar was geen susters nie.Ook almal oorlede.Soos jy nou opmerk is ek `n gebore Magaliesburger,en bevind ek my maar die grootste tyd van my lewe,hier op die Wes-Rand.Magalies sal altyd die ”HEIMAT” vir my wees,en gaan ek baie dikwels soontoe!!!!Ja self ook uit `n groot gesin gekom,met drie ouer broers,en vier susters,waarvan ons nog vyf van lewe,hierdie is maar `n klein gedeelte van my en my familie-geskiedenis,maar is en sal ek altyd trots wees op my AFRIKANERSKAP,en oor my Kerk,waarvan my Oupa en Pa,die skenkers was van die grond,te Magaliesburg!!!net deur net hierdie inligting te deel,sal sekerlik ook vir ander VAN STADENS,weer herrinner,oor waar hul vandaan kom,met `n baie groot deel wat hierby gevoeg kan word!!!!!!!Hoop om spoedig van jou te hoor!!!Ek bevind my nog steeds op die Wes-Rand,RANDFONTEIN,waar ek tot en met verlede jaar se verkiessing Raadslid was,en is vir die afgelope 13 jaar, in die eiendomsbedryf.genoeg!!!As ek spelfoute gemaak het,jammer ek het nie nagegaan nie!!!!Groete.

   • Hi Herman, sal jy omgee om vir my ‘n kopie van daardie van Staden stamboon te stuur? Ek sal dit vreeslk baie waardeer.
    Groete
    Daniël van Staden

   • Beste Herman
    Ek het jou epos gedateer 06 julie 2012 gelees en sal graag die van Staden stamboom van die Kaapse dae tot baie onlangs van u wil bekom aangesien ek ook navorsing gedoen het en steeds doen.
    My kontak besonderhede is soos volg.
    Prof. Dr. FAH van staden
    reaan@mweb.co.za
    Indien nie kan epos is my fisiese adres 874 Kolliestraat Garsfontein x10 Pretoria 0042.

   • Beste Herman,
    My ouma Botha was ‘n nooi Van Staden. Haar pa was Adam van Staden van Rustenburg distrik. Uit Adam se eerste huwelik is daar 15 kinders en uit die tweede huwelik 5 kinders gebore. Ek het heelwat inligting van die kinders indien jy dit nodig het.
    Die van Stadens en Bothas het reeds in 1766 met mekaak getrou. Ek soek na die besonderhede van Hendricus van Staden wat op 16 Februarie 1766 met Catharina Botha in Stellenbosch NG Kerk getroud is.
    Ek kry geen besonderhede van Hendricus of sy ouers.
    Kan jy help.
    Hans Botha
    hansbotha@vodamail.co.za.

   • Herman,

    Ek sal ook graag ‘n kopie van die stamboom wil bekom. Ek is spesifiek op soek na die besonderhede en voorsate van Jan Johannes Jacobus van Staden, geb 12/5/1855, oorl 25/10/1900 op Plaas Goedgelegen distrik Groot Marico.Hy was my oupa-grootjie.
    My e-pos is vanstad63@iburst.co.za

    Thinus van Staden, Alberton

    • Hi Thinus Indien jy die kopie van die stamboom van Herman ontvang het, kan jy dit asb ook vir my aanstuur. My man (Marthinus Jacobus) se pa was Jan Johannes & sy enigste broer is Johannes Jacobus Van Staden (hy is nou 85). Ons dink die persone na wie jy verwys kan dalk ook my man se voorgeslagte wees. Ons weet dat die damwal van die Moletedie Dam in 3de Poort, Marico op sy Oupa se plaas gebou is en dat daar ‘n bekende boek “Moeder of Juweel van die bosveld” oor sy Ouma (Nooi Mostert – verlangs familie van Paul Kruger) geskryf is. Ons weet ook dat daar ‘n familie plaas in daardie distrik was, maar het nie die naam nie, dit gaan dalk meer geslagte terug. Ek sal dit baie waardeer – ons begin nou eers in die stamboom rond delf en ek moet se dit maak my dronk, weet nie waar om te begin nie.
     Baie dankie & Groetnis
     Magdalena

     • Magdalena,

      Nee, ek het nie die stamboom van Herman gekry nie.

      My Oupa Grootjie was Jan Johannes Jacobus van Staden, gebore 15 Mei 1855, oorl 25 Okt 1900 in die oorlog.Hy was getroud met Johanna van Der Merwe. Ons weet net dat sy dood is tydens ‘n jagtog in Rhodesie.

      Die diagram hieronder toon wat ek kon uitvind. Dalk herken julle iets hierop.

      My pa het op die plaas Kleinfontein te Marico grootgeword.

      Ek is Marthinus Jacobus van Staden , geb 15 Sept 1956 (onder regs).

      Groete,

      Thinus van Staden

      Jan Johannes Jacobus van Staden

      Barend Jacobus van Staden

      Jan Johannes Jacobus van Staden (Jan)

      Geb 12 Mei 1855

      Geb 11Apr 1916 Groot Marico

      Oorl 25 Okt 1900 Groot Marico

      Oorl 02 Junie 1998 Pretoria (Begr Kempton Park)

      (Vermoor deur Swartes in die Anglo-Boere-oorl)

      Christina Elizabeth van Straaten

      Getroud

      Geb 29 Aug 1893

      Johanna van der Merwe

      Oorl 11Apr 1916

      Geb

      ()

      Oorl… tydens jagtog Rhodesie

      Getroud

      ()

      Jacob van Staden

      Geb 4Jan 1894

      Oorl 2 Mrt 1939 Groot Marico

      ()

      Barend Jacobus van Staden (Ben)

      Getroud (2e vrou)

      Geb 22 Mei 1930Groot Marico

      Susanna Catharina Maria Engelbrecht

      Oorl 18 Sept 1992 Kempton Park

      Geb 17 Okt 1893

      Oorl 4 Jul 1949 Groot Marico

      Getroud

      ( )

      “Lenie” Mathyssen

      Adriaan Stephanus Engelbrecht

      Susanna Catharina Maria Joubert

      Hendrik Lodewyk Engelbrecht

      Susanna Catharina Maria van Staden (Sannie)

      Johannes Jacobus Engelbrecht

      Geb 10 Junie 1928 Groot Marico

      Getroud

      Oorl

      Johannes Jacobus Engelbrecht

      Getroud

      Johannes Francois Mans

      (Klaarstroom, Groot Marico)

      Geb 29 Maart 1922 Rietvlei Groot Marico

      Oorl 22 Sept 1999 Groot Marico

      Adriaan Stephanus van Staden (Attie)

      Geb 11 Sept 1924 Groot Marico

      Oorl 16 Jul 1992 Potchefstroom

      Getroud

      “Koekie” van Tonder

      Jacob van Staden (Japie)

      Geb 22 Junie 1922 Groot Marico

      Getroud

      Johanna Margaretha Greyvensteyn

      Geb 12 Feb 1924

      Oorl 22 Nov 1986 Middelburg Tvl

      Johannes Jacobus van Staden (Hannes)

      Geb 01 Jan 1918 Groot Marico

      Oorl 01 Apr 1986 Pretoria

      Getroud

      “Lena” Naude

      Van Klokkolaan

      ……Jonker

      Geb

      (Annalie)

      Getroud geen kinders

      Nicolaas Johannes van Staden

      Geb 8 Feb 1959 Witbank

      Martinus Jacobus van Staden

      (Nico)

      Geb 12 Sept 1926 Groot Marico

      Oorl 23 Okt 2009 Witbank

      (Tienie) Spoorwegklerk Witbank

      Getroud 7 Junie 1952 Witbank

      Marthinus Jacobus van Staden

      Hendrik Stephanus Grobler

      Geb 15 Sept 1956 Witbank

      Geb 10 Julie1924 Bethal

      (Thinus) OPSTELLER VAN DIAGRAM

      (Hennie) (2e kind) Maatskaplike werkster

      Stadsbeplanner Witbank en Alberton

      Getroud 3 Jan 1986 Klerksdorp

      Jacoba Johanna Bester

      Geb 30 Nov 1960 Pietersburg

      (Jakkie)

      Lektrise Witbank en Alberton

      • Dankie vir jou terugvoering Thinus – daar is wel ‘n Marthinus Jacobus, maar die geboortedatum moet om en by 1900 – 1904 wees – hy was my man se oupagrootjie (het sy name geërf). Hy is ook baie vroeg oorlede – my man se pa Jan Johannes (gebore 7/3/1933 – 10/4/1987) was maar 13 toe sy pa oorlede is. My man se oumagrootjie was Martha Johanna Agatha Catharina (gebore Mostert) 01/04/1904 – 30/09/2001. Ek het gister-aand uitgevind dat daar ‘n artikel oor haar in die Brandwag van April 1948 geskryf is deur Dr. PD Swart – “die bekende moeder van die Bosveld”, sy het vrou-alleen met beeste geboer na haar man se dood en die boere in die omgewing tou wys gemaak om jongosse te leer – blykbaar ‘n merkwaardige vrou en was baie sterk. Terloops ek is ook ‘n nooi Mostert en trou toe ook ‘n Van Staden.
       Nogmaals Dankie – Ons soek maar verder. Ek voel êrens gaan die paaie kruis – jy kan dalk verlangs familie wees.
       Groetnis Thinus
       Magdalena

      • Hi Herman
       Ek is ook besig met navorsing en ons eie klein deeltjie van die Van Stadenstamboom.
       My oupa was Frans Jacobus van Staden, my pa Pieter Schalk van Staden en ek Francois Jaqobus van Staden. Ek dink iemand het ’n spelfout gemaak met die “Jacobus” maar dit blyk tog korrek te wees in die Belgiese Franse deel van die geskiedenis.

       Ek sou baie graag die stamboom soos jy dit het wou bekom en kyk hoe ons daar inpas.
       My familie kom oorspronklik van Groot Marico. Plaas Kleinfontein was ons familieplaas.
       Seën met jou werk
       Groete
       Francois van Staden

   • Goeie naand Herman
    Ek sal baier geintereseerd wees om die inligting van jou te kry.
    Sover ek weet is ek die laaste nasaad van die Jan Harm van Stadens en wil graag soveel moontlik uitvind van die famielie. Sover ek weet is my oorlede oupa Jan Harm van Johannesburg en my pa Christoffel Stephanis van Krugersdorp.

    Juan van Staden
    0761533481

   • HI HERMAN .EK.IS.MARTHINUS JACOBUS VAN DER VYVER .MY MA IS ELSJE MARGARETHA CORNELIA VAN STADEN. HAAR OUERS WAS JOHANNES JACOBUS LOUIS HOSEA VAN STADEN EN MARIA DOROTHEA VAN DYK.SY PA WAS MARTHINUS JACOBUS VAN STADEN EN SY VROU WAS ELSJE MARGARETHA CORNELIA COETZER.SAL BAIE WARDEER AS EK INLIGTING OOR HUL STAMBOOM KAN BEKOM.DANKIE .HET REEDS VD VYVER SE STAMBOOM REDELIK VOLEDIG

 38. Hierdie navorsing is regtig goed gedoen, maar net soos jy sukkel ek ook op die internet om my nasate op te spoor. Ek het net ‘n paar name. Wat ek wel weet is dat my Pa, Pieter Schalk Van Staden ‘n Van Staden Bybel gehad het wat hy oorgedra het aan sy broer se seun ook Pieter Schalk Van Staden , aangesien hy net dogters het (nou ek en my sisters) Dit is ‘n baie indrukwekkende groot Bybel geskryf in Vlaams, met baie inskrywings van die Van Staden familie, ek het egter geen kontak met hom nie. My oupa ook Pieter Schalk Van Staden is afkomstig van Groot Marico, en soos ek verstaan was dit ‘n groot familie, van my oupa se broers wat ek kan onthou is Stoffel, my ouma. was Elsie Naude. My oupa is op 15 Mei 1978 op sy plaas Boschfontein tussen Rustenburg en Brits aangeval, hy was gewond en het later beswyk, ek was ook in die aanval betrokke en het my oog verloor. Sal graag wou uitvind of jy iets raak gekoop het rakende die Van Stadens van Groot Marico

  • My ma was ook ‘n Van Staden van Groot Marico. My oupa was Pieter Schalk van Staden en het op die plaas Vergenoeg in Groot Marico gewoon. Hy was getroud met Maria Catharina Barnard en hy en sommige van sy broers het so op ‘n streep langs mekaar geboer. Dit was so in die jare 1930 – 1960, Ek kan ongelukkig nie die broers se doopname onthou nie, ons het hulle maar geken as oom Flippie, oom Gert e s m.. My oupa is in 1960 oorlede en is in die Van Staden familiebegraafplaas begrawe. Ek het al probeer vasstel wie sy ouers was, maar loop my elke keer vas en raak verstrengel in al die Van Stadens en al die Pieter Schalks. Kan iemand my dalk help om uit hierdie doolhof te kom sodat ek kan agterkom hoe my oupa in hierdie Van Staden legkaart pas?

   • Ek is ook besig met navorsing en ons eie klein deeltjie van die Van Stadenstamboom.
    My oupa was Frans Jacobus van Staden, my pa Pieter Schalk van Staden en ek Francois Jaqobus van Staden. Ek dink iemand het ’n spelfout gemaak met die “Jacobus” maar dit blyk tog korrek te wees in die Belgiese Franse deel van die geskiedenis.

    My familie kom oorspronklik van Groot Marico. Plaas Kleinfontein was ons familieplaas.

    Francois van Staden

    • Francois,

     Dis baie interessant! My Pa kom ook van Groot Marico en hulle het ook op die plaas Kleinfontein gewoon. Hy was Martinus Jacobus van Staden.

     Sy pa was :
     Jacob van Staden
     Geb 4Jan 1894
     Oorl 2 Mrt 1939 Groot Marico
     ()

     Sy Ma was:

     Susanna Catharina Maria Engelbrecht
     Geb 17 Okt 1893
     Oorl 4 Jul 1949 Groot Marico
     ( )

     Jacob van Staden se ouers was::

     Jan Johannes Jacobus van Staden
     Geb 12 Mei 1855
     Oorl 25 Okt 1900 Groot Marico
     (Vermoor deur Swartes in die Anglo-Boere-oorl)
     Getroud
     Johanna van der Merwe
     Geb
     Oorl… tydens jagtog Rhodesie
     ()

     Meer kan ek nie uitvind.

     Groete.

     Thinus van Staden

   • my oupa Barnard was getroud met Sara Frederika Elizabeth Stander geb 17/07/1883 dan was Johannes COENRAAD hENDRICUS sTANDER GETROUD MET aNNA mARIA jACOBA mAGDALENA bARNARD SKUUS SIEN MY LETTERS NU SKOON DEUR MEKAAR ek sien Barnards en Standers onder mekaar getrou

  • Hello – my father was Pieter Schalk van Staden, born in 1920 to Johannes Francois and Edith (nee Bierman) My Oupa, Jan, was born at Groot Marico and the farm was Vergenoeg. I think that his father ( my father’s Oupa) was Hendrik ?? Oupa Jan was one of about 7children and a name I remember is Oom Gert. there were quite a lot of Piets too, and the initila FJ , JF and PS were common. Does this ring any bells ? would be interested to hear.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Change )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Change )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Change )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Change )

Connecting to %s