Menseregte – Wat is menseregte?


Vandag word menseregte dag in Suid Afrika gevier maar wat is die betekenis van hierdie dag?

Wikipedia beskryf menseregte dag soos volg:

Menseregte verwys na die “basiese regte en vryhede waarop alle mense geregtig is, wat dikwels geag word as sou dit die reg tot lewe en vryheid, vryheid van denke en uitdrukking en gelykheid voor die reg insluit.” Die Verenigde Nasies se Universele Verklaring van Menseregte stel dit as volg: “Alle menslike wesens word vry, met gelyke waardigheid en regte, gebore. Hulle het rede en gewete en behoort in die gees van broederskap teenoor mekaar op te tree.”

Die idee van menseregte is afkomstig vanaf die filosofiese idee van natuurlike regte wat deur God daargestel is; sommige mense erken bykans geen verskil tussen die twee en beskou beide as verskillende etikette vir dieselfde begrip terwyl ander verkies om die terme te skei om enige verbintenis te elimineer met begrippe wat tradisioneel met natuurlike reg verband hou.John Locke is waarskynlik die belangrikste filosoof wat hierdie teorie ontwikkel het. Die belangrikste dokument waarop die moderne Universele Verklaring van Menseregte gebaseer was is die “Declaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789” wat gedurende die Franse revolusie geskryf was.

Inligting oor Menseregte
Die Verenigde Nasies

Die Verenigde Nasies is die enigste internasionale liggaam met jurisdiksie vir wetgewing oor universele menseregte. Alle organe van die VN het ‘n adviserende rol in die Veiligheidsraad. Artikel 1-3 van die Handves van die Verenigde Nasies maak die volgende stelling “Om internasionale samewerking in die oplossing van internasionale probleme van ‘n ekonomiese, maatskaplike, kulturele of menslike aard en in die bevordering en aanmoediging van respek vir menseregte en vir basiese vryheid vir almal te verkry sonder uitsondering as gevolg van ras, geslag, kleur, taal of godsdiens;”. Die Menseregteraad van die Verenigde Nasies is betrokke by ondersoeke na menseregteskendings. Die Internasionale Geregshof is die hoof regsarm van die Verenigde Nasies.

Europese Konvensie

Die Europese Konvensie oor Menseregte definieer en waarborg sedert 1950 menseregte en fundamentele vryhede in Europa. Al 47 lidstate van die Europese Raad het hierdie Konvensie onderteken en dus val hierdie ooreenkoms onder die jurisdiksie van Europese hof vir Menseregte in Straatsburg. Om die gebruik van marteling en afbrekende behandeling van mense te voorkom is die Europese Kommitee vir die Voorkoming van Marteling gestig.

Menseregte sluit gewoonlik in:

sekuriteitsregte wat misdade soos moord/”gedwonge” onwillige selfmoord, menseslagting, marteling en verkragting verbied.

Reg tot vryheid wat vryhede beskerm op gebiede soos gewetensvryheid en geloof, assosiasie, samekoms en beweging.

Politieke regte wat die vryheid om aan politiek deel te neem beskerm deur mense toe te laat om hulself uit te druk, te protesteer, deel te neem in ‘n Republiek.

Ek wil graag die volgende herhaal:

“sekuriteitsregte wat misdade soos moord/”gedwonge” onwillige selfmoord, menseslagting, marteling en verkragting verbied.”

Die bogenoemde aanhaling is presies wat homself al die afgelope 18 jaar lank in Suid Afrika afspeel. Wat met die Afrikaner gebeur is niks anders as ‘n totale volksmoord,menseslagting,marteling en verkragting nie.

Die Afrikaner se menseregte word so vertrap deur die ANC regering en hulle verbreek al die bogenoemde dat dit net nie meer buitengewoon is nie. Dit alles terwyl die wereld maar net sit en toekyk. Is die wereld leiers bewus wat tans in Suid Afrika aan die gebeur is of word daar ‘n blinde oog gedraai dalk om verskeie redes?

Is die Afrikaner self ook bewus wat met hom aan die gebeur is? Dat hy totaal uitgemoor word,verkrag en gemartel word,beroof word en sy politieke magte so ingeperk word,sy Taal bedreig word dat die Afrikaner ook maar ‘n blinde oog draai en hoop dat die probleme sal verdwyn. Maar die realiteit van die saak is dat hierdie probleme nie gaan verdwyn nie! Nie voordat die Afrikaner homself wil red van hierdie riller nie gaan niemand in die buiteland hom red nie! Ja daar is pogings van Europese partye om die skendings in Suid Afrika teen die Afrikaner stop te sit maar as jy nie daagliks in hierdie land lewe en die skendings en volksmoord eerstehands ervaar nie gaan jy dit bitter moeilik vind om te verstaan en selfs te glo.

Is die Afrikaner,en ek self is ‘n trotse Afrikaner wat geensins skaam is oor die Afrikaner se verlede nie,nog ekonomies te gemaklik in Suid Afrika dat hy hom glad nie steur of enigsens bekommerd is wat met mede Afrikaners gebeur nie? Behalwe vir die handtjie vol wat daagliks teen die aanslae van die ANC baklei.

Afrikaner word wakker! Kom uit jou gemaksone uit en raak betrokke om die aanslag teen jou mede volksgenote af te weer en hou op om mekaar daagliks in te vlieg en af te kraak want die vyand is besig om die oorhand oor jou te kry!

Menseregte het absoluut geen betekenis in Suid Afrika vandag nie en word op die gruwelikste wyse moontlik vertrap en geminag. Terwyl die land brand en moorde aan die orde van die dag is sit die ANC en die kommunisme en die liberales rustig agteroor en verlustig hulle hulself in die vernietiging van ‘n volk en land se voortbestaan.

Die mees modern deklarasie van menseregte is die Verenigde Nasies se dokument van 1948 wat opgestel is nadat die wereld besef het wat in die konsentrasiekampe tydens die tweede wereldoorlog gebeur het. Die feit van die saak is dat hierdie deklarasie vandag nie meer ernstig deur regerings of die VN self opgevat word nie.

Die Franse word beskryf as die volk wat demokrasie ontwerp het maar selfs hulle het nie geweet wat om met die mag te maak nadat hulle dit verkry het nie en hulle het daardie mag misbruik om voort te gaan met ‘n hele reeks onthoofdings.Net soos die ANC wat nie net weet wat om met al die mag te maak en om dit effektief te bestuur tot voordeel van almal in Suid Afrika nie. Dit is die probleem waarmee Suid Afrika worstel ten koste van mense lewens.

Vandag is eintlik die herdenking van die Sharpville insident in 1960 waar die ANC en PAC mense opgesweep het om teen die destydse regering se paswette te betoog en die pasboeke is aan die brand gesteek. Die Afrikaner vandag ervaar en beleef sy eie “Sharpville dag” daagliks in Suid Afrika op die groot skaal en ook op die grootste en gruwelikste vorm van mense slagting.

Dus voordat die volksmoord op my mense nie einde kry nie het ek geen rede om menseregte dag te vier nie.

Philip van Staden
Redakteur,Vryskut skrywer,
Aktivis en Politikus.
Kopiereg 2012